Начало

Български Съюз на Стандартизаторите /БСС/ е творческо-професионално сдружение на специалистите, осъществяващи практическа или научно-изследователска дейност и/или заинтересовани от развитието и приложението на стандартизацията и свързаните с нея дейности.

Съюзът е регистриран през 1991 година по Закона за юридическите лица, като сдружение с нестопанска цел.

БСС е редовен член-учредител на Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/.

Член-организатор е на Балканския координационен комитет /БКК/ за сътрудничество в областта на стандартизацията и свързаните с нея дейности. Поддържа връзки с Международната организация по приложение на стандартите – IFAN и с Международните и Европейски организации по стандартизация.