Контакти

гр. София, ул. Раковски № 108, стая 412Б
Тел./Факс: +359 2 989 894 6
Мобилен: 0878 027 606
e-mail: bss@mbox.contact.bg

Председател на УС:  маг. инж. Лилия Смедарчина
Секретар на УС:  Силвиана Тодорова