Общо събрание на БСС

– дата на провеждане: 30.01.2020г.
– място на провеждане: НДНТ, ул. Г. С. Раковски №108, зала 3
– покана: Pokana za OS

Обучителен курс на тема: „Управление на риска в стандартите на ISO за системи за управление /ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 19011:2018/“

– дата на провеждане: 02.07.2017г.
– място на провеждане: ФНТС, ул.“Г. С. Раковски“ №108
– покана: BSS,sem.02.07.2019; reg. forma

Национален седемдневен семинар на тема: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

място на провеждане: Адриатическото крайбрежие на Италия,
в известния курорт – Лидо ди Йезоло

дата на провеждане: от 07 до 13 септември 2018 год.

покана: Pokana_Sem_Lido di Yezolo 07-13.09.2018

15 НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие: „СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ ДЕЙНОСТИ – за евроинтеграция на балканските страни”

място на провеждане: София, НДНТ, ул.“Г.С.Раковски“№108, зала №4

дата на провеждане: 11 и 12 октомври 2018г.

покана: 15NK_POKbul-18.04.2018<a