Национален седемдневен семинар на тема: СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

място на провеждане: Адриатическото крайбрежие на Италия,
в известния курорт – Лидо ди Йезоло

дата на провеждане: от 07 до 13 септември 2018 год.

покана: Pokana_Sem_Lido di Yezolo 07-13.09.2018

Advertisements

Дискусионен семинар на тема: СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИ ДАННИ – ОРГАНИЗАЦИОННИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ

място на провеждане: София, НДНТ, ул.“Г.С.Раковски“№108, зала №2

дата на провеждане: 19 юли 2018г.

покана: BSS sem.19.07.2018

15 НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ с международно участие: „СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СВЪРЗАНИТЕ ДЕЙНОСТИ – за евроинтеграция на балканските страни”

място на провеждане: София, НДНТ, ул.“Г.С.Раковски“№108, зала №4

дата на провеждане: 11 и 12 октомври 2018г.

покана: 15NK_POKbul-18.04.2018<a